Management

Presidium

Yessekeyev Kuanyshbek Bakhytbekovich
President

Yessekeyev Kuanyshbek Bakhytbekovich

Mussaibekov Saken Zhunusbekovich
Vice-president

Mussaibekov Saken Zhunusbekovich

Bogatyrev Yevgeniy Aleksandrovich
Vice-president

Bogatyrev Yevgeniy Aleksandrovich

Secretary-general

Akhanov Alibek Muratovich
Бас хатшы

Akhanov Alibek Muratovich